Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

Lista Dokumentów :

Akty prawa miejscowego

2016-02-18Uchwała nr VI/64/94 Rady Miasta Opola z 1994 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta Opolapdf
2016-02-15Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2016-02-15uchwała Nr VII7715 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 rokupdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LXV/977/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LIX/888/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Opola nr LVII/867/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-02UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opolapdf
2015-04-02UCHWAŁA NR XXXIV/532/12 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
2015-04-02Uchwała nr XXXII/496/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie MIasta Opolapdf
2015-04-02UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.pdf
2012-02-16Uchwała Rady Miasta Opola nr XIX/275/2011 w sprawie ustalenia wyskości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdówpdf
2010-05-07Uchwała nr XIX/135/07 Rady Miasta Opola zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakadów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności miasta Opolapdf
2009-11-23Uchwała nr LII/551/09 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu.pdf
2009-11-21Uchwała nr XXIX/265/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Opola.pdf
2009-11-21Uchwała nr XXXI/193/92 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 1992r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail