Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

Lista Dokumentów :

Przepisy porządkowe

2016-04-12USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowipdf
2016-04-12USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeńpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzątpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodypdf
2016-04-12USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowychpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniachpdf
2015-03-27Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usługpdf
2010-12-15Rozporządzenie nr 0151/P/1/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałoenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail