Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

Lista Dokumentów :

Przepisy ruchu drogowego

2016-04-12Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.pdf
2016-04-08Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.pdf
2016-04-08Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.pdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.pdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowegopdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowegopdf
2015-04-29DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowegopdf
2015-04-29ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowegopdf
2011-07-19Rozporządzenie MSWiA z 22.06.2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używanie - WEJDZIE W ŻYCIE 26.07.2011r.pdf
2011-07-19Rozporządzenie MSWiA z 22.06.2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej - WEJDZIE W ŻYCIE 26.07.2011r.pdf
2009-11-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail