Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

 

Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawnych czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawa miejscowego czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów województwa opolskiego czytaj

 

 

 

Lista Dokumentów :

Akty prawa miejscowego

2016-02-18Uchwała nr VI/64/94 Rady Miasta Opola z 1994 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta Opolapdf
2016-02-15Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2016-02-15uchwała Nr VII7715 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 rokupdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LXV/977/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LIX/888/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Opola nr LVII/867/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-29UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
2015-04-02UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opolapdf
2015-04-02UCHWAŁA NR XXXIV/532/12 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
2015-04-02Uchwała nr XXXII/496/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie MIasta Opolapdf
2015-04-02UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.pdf
2012-02-16Uchwała Rady Miasta Opola nr XIX/275/2011 w sprawie ustalenia wyskości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdówpdf
2010-05-07Uchwała nr XIX/135/07 Rady Miasta Opola zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakadów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności miasta Opolapdf
2009-11-23Uchwała nr LII/551/09 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu.pdf
2009-11-21Uchwała nr XXIX/265/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Opola.pdf
2009-11-21Uchwała nr XXXI/193/92 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 1992r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail