Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

 

Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawnych czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawa miejscowego czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów województwa opolskiego czytaj

 

 

 

Lista Dokumentów :

Przepisy porządkowe

2016-04-12USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowipdf
2016-04-12USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeńpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzątpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodypdf
2016-04-12USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowychpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniachpdf
2015-03-27Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usługpdf
2010-12-15Rozporządzenie nr 0151/P/1/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałoenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail