Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

 

Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawnych czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawa miejscowego czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów województwa opolskiego czytaj

 

 

 

Lista Dokumentów :

Przepisy ruchu drogowego

2016-04-12Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.pdf
2016-04-08Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.pdf
2016-04-08Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.pdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.pdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowegopdf
2016-04-08Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowegopdf
2015-04-29DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowegopdf
2015-04-29ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowegopdf
2011-07-19Rozporządzenie MSWiA z 22.06.2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używanie - WEJDZIE W ŻYCIE 26.07.2011r.pdf
2011-07-19Rozporządzenie MSWiA z 22.06.2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej - WEJDZIE W ŻYCIE 26.07.2011r.pdf
2009-11-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail