Straż Miejska Opole : Ogłoszeniae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Tablica Ogłoszeń

 

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej
– poniżej 130.000 złoty netto
data ogłoszenia: 08.07.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych  smartfonów i smartwatcha dla Straży Miejskiej w Opolu zgodnie z warunkami niniejszego formularza oferty.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia  14.07.2022 r. do godz. 10:00 w jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres zamawiającego
 • w wersji elektronicznej na e-mail

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Najem urządzenia wielofunkcyjnego
wraz z pełną obsługą serwisową
– poniżej 130.000 złoty netto
data ogłoszenia: 30.06.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest  świadczenie usługi najemu urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka-drukarka-skaner) wraz z pełną obsługą serwisową. Format wydruku A4-A3, wydruk czarno-biały, automatyczny dwustronny. Limit miesięczny 1500 stron.

 • termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od dnia 23 sierpnia 2022r.
 • miejsce użytkowania: Odział Rejonowych nr II w Opolu ul. Niemodlińska 9
 • warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia  07.07.2022 r. do godz. 12:00 w jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres zamawiającego
 • w wersji elektronicznej na e-mail

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług telefonii komórkowej
– poniżej 130.000 złoty netto
data ogłoszenia: 23.06.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest  świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i smartwatcha dla Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa energii elektrycznej
– poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 16.05.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755  z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
data ogłoszenia: 10.02.2022 r.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:
W dniu 17.02.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu zostanie przeprowadzona publiczna aukcja sprzedaży używanego samochodóu wskazanego poniżej:

 • Hyundai i20, 2010

Wadium nie jest wymagane.
Stawienie się jednego licytanta jest wystarczająca do przeprowadzenia aukcji.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola
poniżej 130.000 złotych netto
data ogłoszenia: 07.02.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji operatorskich (2 szt.) do obsługi monitoringu w ramach realizacji zadania SM/12 o nazwie „Straż Miejska – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola”.
Termin dostarczenia towaru: 10 dni od podpisania umowy.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola
poniżej 130.000 złotych netto
data ogłoszenia: 28.01.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji operatorskich (2 szt.) do obsługi monitoringu w ramach realizacji zadania SM/12 o nazwie „Straż Miejska – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola”.
Termin dostarczenia towaru: 10 dni od podpisania umowy.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
data ogłoszenia: 28.01.2022 r.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:
W dniu 10.02.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu zostanie przeprowadzona publiczna aukcja sprzedaży używanego samochodóu wskazanego poniżej:

 • Hyundai i20, 2010

Wadium nie jest wymagane.
Stawienie się jednego licytanta jest wystarczająca do przeprowadzenia aukcji.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
data ogłoszenia: 12.01.2022 r.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:
W dniu 20.01.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu zostanie przeprowadzona publiczna aukcja sprzedaży używanych samochodów wskazanych poniżej:

 • Hyundai i20, 2010
 • Ford Connect, 2010

Wadium nie jest wymagane.
Stawienie się jednego licytanta jest wystarczająca do przeprowadzenia aukcji.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


 

Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 28.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup kamer oraz podzespołów i akcesoriów do monitoringu wizyjnego miasta Opola:

 • kamera stała - 2 szt.
 • kamera obrotowa - 1 szt.

Szczegółowe zestawienie oraz parametry techniczne i wymagania zamawiającego, opisan zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup samochodu służbowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 28.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup samochodu służbowego, którego szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania zamawiającego, opisane zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Nadzór eksploatacyjny nad siecią komputerową
w Straży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 netto
data ogłoszenia: 26.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania są usługi wykonywania stałego nadoru eksploatacyjnego nad siecią komputerową  w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 21.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup sprzętu komputerowego, którego szczegółowe parametry określa specyfikacja, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup wsparcia oprogramowania
na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Opola
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 19.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup wsparcia oprogramowania na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Opola, którego zakres określony został w formularzu, załączonym do ogłoszenia..

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Bezgotówkowy zakup paliwa
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.
– poniżej 130.000 zł netto
Data ogłoszenia: 15.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych paliwa (olej napędowy ON oraz benzyna Pb 95) przy użyciu kart. W wyposażeniu Zamawiającego obecnie znajduje się  11 samochodów służbowych (11 kart + 1 karta na okaziciela) Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 590 w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej.

 • Olej napędowy ON – w ilości do 20.600  litrów,
 • Benzyna Pb 95 – w ilości do 1.000  litrów,

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2021 do godz. 10.00 w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług psychologicznych
 dla Straży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 netto
data ogłoszenia: 12.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych przez psychologa w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa prasy
 dla Straży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 netto
data ogłoszenia: 12.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy dla Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Wykonywanie zadań służby BHP
w Straży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 netto
data ogłoszenia: 12.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania są usługi wykonywania zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Nadzór eksploatacyjny nad siecią komputerową
w Straży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 netto
data ogłoszenia: 12.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania są usługi wykonywania stałego nadoru eksploatacyjnego nad siecią komputerową  w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Przeglądy i naprawy oraz serwis ogumienia samochodów służbowych
na potrzebyStraży Miejskiej w Opolu - poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 08.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup usług pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno – elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu w następującym zakresie niżej wymienionych usług:

Zakres napraw mechanicznych obejmuje:

 • naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych
 • naprawa mechanizmów jezdnych pojazdów
 • remont i naprawa silników oraz skrzyni biegów
 • wymiana oleju (silnik, skrzynia biegów)
 • naprawa układów hamulcowych
 • naprawa i remont układów napędowych
 • naprawa i remont układu wydechowego
 • inne naprawy wynikłe w czasie eksploatacji pojazdów

Zakres napraw elektrycznych obejmuje:

 • remont i naprawa układów elektrycznych i oświetlenia pojazdu

Serwis ogumienia:

 • wymiana opony / kół z wyważeniem
 • naprawa opony/ kół

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2021 do godz. 12.00 w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup wsparcia oprogramowania
na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Opola
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 08.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup wsparcia oprogramowania na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Opola, którego zakres określony został w formularzu, załączonym do ogłoszenia..

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup urządzeń firewall
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 08.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zpostępowania jest zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (typu firewall), których szczegółowe parametry określa specyfikacja, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 zł netto
data ogłoszenia: 08.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup sprzętu komputerowego, którego szczegółowe parametry określa specyfikacja, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail podany w formularzu oferty.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Badania lekarskie pracowników
Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 130.000 zł netto
Data ogłoszenia: 07.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup samochodu do przewozu zwierząt
Data ogłoszenia: 06.08.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawasamochodu do przewozu zwierząt w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Straż Miejska –zakup samochodu do przewozu zwierząt”, o parametrach wymienionych w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2021 r.do godz. 10.00 w jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres Zamawiającego tj.: ul. Władysława Reymonta 47B, 45-072 Opole
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Aukcja sprzedaży
używanego samochodu
Data ogłoszenia: 23.04.2021 r. 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:
Zapraszamy do wzięcia udziału w publicznej aukcji sprzedaży używanego samochodu Ford Transit..

 • data: 04.05.2021 r. 12.00
 • miejsce: siedziba Straży Miejskiej

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu serwerowego i licencji
– poniżej 30.000 euro netto
Data ogłoszenia: 06.11.2020 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakupy inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu serwerowego i licencji”.

 • termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy
 • warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup instalacji monitorujących
obiekt Straży Miejskiej w Opolu
i boiska Orlik przy ul. Reymonta
– poniżej 30.000 euro netto
Data ogłoszenia: 06.11.2020 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup inwestycyjny pn. „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta”.

 • termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy
 • okres gwarancji: 24 miesiący
 • warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa prasy
 – poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 23.10.2020 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy dla Straży Miejskiej w Opolu..

 • termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • warunki płatności:  21 dni od wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu serwerowego i licencji
– poniżej 30.000 euro netto
Data ogłoszenia: 06.11.2020 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakupy inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu serwerowego i licencji”.

 • termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy
 • warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup instalacji monitorujących
obiekt Straży Miejskiej w Opolu
i boiska Orlik przy ul. Reymonta
– poniżej 30.000 euro netto
Data ogłoszenia: 06.11.2020 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup inwestycyjny pn. „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta”.

 • termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy
 • okres gwarancji: 24 miesiący
 • warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Naprawy samochodów służbowych
Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 23.10.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno – elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu przez autoryzowany serwis w następującym zakresie niżej wymienionych usług:

 1. Zakres napraw mechanicznych obejmuje:
  - naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych
  - naprawa mechanizmów jezdnych pojazdów
  - remont i naprawa silników oraz skrzyni biegów
  - wymiana oleju (silnik, skrzynia biegów)
  - naprawa układów hamulcowych
  - naprawa i remont układów napędowych
  - naprawa i remont układu wydechowego
  - inne naprawy wynikłe  w czasie eksploatacji pojazdów
   
 2. Zakres napraw elektrycznych obejmuje:
  - remont i naprawa układów elektrycznych i oświetlenia pojazdu
   
 3. Serwis ogumienia:
  - wymiana opony / kół z wyważeniem

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 

 


Bezgotówkowy zakup paliwa
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.
– poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 23.10.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych paliwa (olej napędowy ON oraz benzyna Pb 95) przy użyciu kart. W wyposażeniu Zamawiającego obecnie znajduje się  11 samochodów służbowych (11 kart + 1 karta na okaziciela) Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 590 w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej.

 • Olej napędowy ON – w ilości do 21 800  litrów,
 • Benzyna Pb 95 – w ilości do 1.000  litrów,

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Wykonywanie zadań służby BHP
w Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 23.10.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług psychologicznych
w Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 23.10.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych przez psychologa w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług telefonii komórkowej
oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet
wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 26.06.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych  smartfonów i smartwatcha dla Straży Miejskiej w Opolu zgodnie z warunkami  formularza oferty.

Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez wykonawcę aktywnych kart SIM, smartfonów i smartwatcha wraz z akcesoriami fabrycznymi. Przedmiotem zamówienia jest także zagwarantowanie świadczenia przez wykonawcę dla potrzeb zamawiającego usług aktualnie dostępnych w ofercie rynkowej danego wykonawcy oraz tych, które wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku na rynek w okresie trwania umowy. Realizacja usługi skierowana jest dla jednego z operatów telefonii komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym.

 • okres trwania umowy: 24 miesiące
 • okres gwarancji: 24 miesiące
 • warunki płatności: 21 dni od wystawienia faktury papierowej lub 14 dni w przypadku otrzymania faktury elektronicznej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.07.2020 r. do godz. 10,00.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Najem urządzenia wielofunkcyjnego
– poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 04.05.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Najem wraz z pełną obsługą serwisową urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka-drukarka-skaner). Format wydruku A4-A3, wydruk czarno-biały, automatyczny dwustronny, możliwość adresowania i drukowania kopert oraz „zwrotek”. Limit miesięczny 1500 stron.

 • termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
 • miejsce użytkowania: Zespół ds. wykroczeń, ul. Władysława Reymonta 47B, Opole
 • warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 30.04.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług pocztowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 06.04.2020 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych wymienionych opłacanych przez Zamawiającego bezgotówkowo z dołu po okresie rozliczeniowym.

Niniejsze ogłoszenie, zastępuje postępowanie z dn. 24.03.2020 r. które tym samym zostało unieważnione.

Ofertę na nowym formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2020.r. do godz. 10.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres Zamawiającego tj. ul. Władysława Reymonta 47 B, 45-072 Opole
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Rozbudowa monitoringu wizyjnego
miasta Opola
 – poniżej 221.000 euro
Data ogłoszenia: 31.10.2019 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro.
Specyfikacja zamówienia, dokumentacja projektowa oraz formularz ofertowy zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.

 • termin wykonania zamówienia: do dn. 15.12.2019 r.
 • warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Badania psychologiczne
strażników miejskich
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 22.10.2019 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania badań psychologicznych strażników miejskich – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) – t.j. Dz.U. z 2018r. poz.903.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup samochodu specjalistycznego
Data ogłoszenia: 01.10.2019 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 47 B nowego samochodu specjalistycznego o parametrach wymienionych w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej, w terminie do dnia : 10.10.2019r. do godz. 10:00.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup mebli
na potrzeby patrolu EKO
– poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 01.08.2019 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup mebli na potrzeby Oddziału Patrolu EKO Straży Miejskiej w Opolu.

 • termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania umowy
 • warunki płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Sprzedaż samochodu
Data ogłoszenia: 19.10.2018 r.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:
W dniu 08.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu zostanie przeprowadzona publiczna aukcja sprzedaży używanego samochodu osobowego marki Hyunday i20, rok produkcji 2010. Pojazd można oglądać w dniu 07.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu.
Dodatkowych informacji o stanie technicznym pojazdu udziela Mieczysław Krzyszczuk pod nr tel. 77/4025100.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup samochodu kontrolnego (2)
Data ogłoszenia: 19.09.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 47 B nowego samochodu specjalistycznego do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska o parametrach wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej, w terminie do dnia : 27.09.2018r. do godz. 10:00.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup komputerów
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 18.09.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego przez Straż Miejską w Opolu o parametrach technicznych i wyposażeniu wymienionych w załączniku. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, pochodzący z bieżącej produkcji oraz dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej, w terminie do dnia : 25.09.2018r. do godz. 10:00, w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres Zamawiającego tj. Opole, ul. Władysława Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup samochodu kontrolnego
Data ogłoszenia: 06.09.2018 r.
UNIEWAŻNIONE

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 47 B nowego samochodu specjalistycznego do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska o parametrach wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej, w terminie do dnia : 14.09.2018r. do godz. 10:00.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup mebli dla oddziału rejonowych
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 12.07.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli na potrzeby oddziału rejonowych dla Straży Miejskiej w Opolu.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia : 17.07.2018r. do godz. 10:00, w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres zamawiającego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup zestawów komputerowych
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 12.07.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu – 5 szt. zestawów komputerowych o wskazanych parametrach technicznych i wyposażeniu wraz z oprogramowaniem.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia : 17.07.2018r. do godz. 08:00, w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Przebudowa pomieszczeń posterunku
Straży Miejskiej w Opolu
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 23.04.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa pomieszczeń posterunku Straży Miejskiej w Opolu, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót
 • Roboty elektryczne zgodnie z przedmiarem robót
 • Roboty sanitarne zgodnie z przedmiarem robót
 • Demontaż i utylizacja istniejącej centrali i kanałów wentylacyjnych, montaż 2 szt. klimatyzatorów wewnętrznych + zewnętrznych zgodnie z ustaleniami Zamawiającego
 • Naprawa rolety okiennej zgodnie z ustaleniami Zamawiającego
 • Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności
 • Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 700 do 1800
 • Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Termin wykonania zamówienia: max. 60 dni
Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2018 do godz.10,00, w jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres zamawiającego tj. Opole, ul. Władysława Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


 Dostawy prasy na rok 2018
dla Straży Miejskiej w Opolu
– zakup poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy prasy dla Straży Miejskiej w Opolu na rok 2018.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 24.10.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 30.10.2017 r. do godz. 12:00, w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Malowanie i naprawa kanalizacji Oddziału Rejonowych
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 28.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i naprawa kanalizacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Przygotowanie pomieszczeń do prac remontowych poprzez przesunięcie mebli, zabezpieczenie mebli przed zabrudzeniem
 • Malowanie ścian i sufitów zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu)
 • Naprawa kanalizacji tj. naprawa rury spustowej w łazience łącznie z syfonem kratki ściekowej
 • Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności tj. posprzątanie, przesunięcie mebli na poprzednie miejsce.
 • Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu  pod adresem Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 8 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa mebli
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 18.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mebli na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup dwóch samochodów służbowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 2 szt. samochodów służbowych.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 06.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 5 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i procedury zakupowej będą udzielane wyłącznie w formie pisemnej na adres: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:  min. 30 miesięcy na zestawy komputerowe oraz min. 24 miesiące na monitory LED
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są: Cena - 100%

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2017 do godz. 12.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Szkolenie w ramach zadania:
Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”
– poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 15.03.2017 r.

 

Straż Miejska w Opolu w ramach zadania: Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dot. kursu  „Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”.  
Wybrano oferenta: Ośrodek Szkoleń i Usług „ORION” – Tadeusz Chodaczek, ul. Majora Hubala 12B/50, 45-267 Opole.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

   

 

 

Lista Dokumentów :

Świadczenie usług telefonii komórkowej [20220708]

2022-07-08Świadczenie usług telefonii komórkowej - formularz oferty - 20220708pdf
2022-07-08Świadczenie usług telefonii komórkowej - formularz oferty - 20220708word


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail