Straż Miejska Opole : Ogłoszeniae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Tablica Ogłoszeń

 

Najem urządzenia wielofunkcyjnego
wraz z pełną obsługą serwisową
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Najem wraz z pełną obsługą serwisową urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka-drukarka-skaner). Format wydruku A4-A3, wydruk czarno-biały. Limit miesięczny 1500 stron

  • termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
  • miejsce użytkowania: Odział Rejonowych nr II w Opolu ul. Niemodlińska 9
  • warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup dwóch samochodów służbowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 2 szt. samochodów służbowych.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 06.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 5 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i procedury zakupowej będą udzielane wyłącznie w formie pisemnej na adres: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:  min. 30 miesięcy na zestawy komputerowe oraz min. 24 miesiące na monitory LED
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są: Cena - 100%

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2017 do godz. 12.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

  • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
  • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Szkolenie w ramach zadania:
Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”
– poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 15.03.2017 r.

 

Straż Miejska w Opolu w ramach zadania: Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dot. kursu  „Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”.  
Wybrano oferenta: Ośrodek Szkoleń i Usług „ORION” – Tadeusz Chodaczek, ul. Majora Hubala 12B/50, 45-267 Opole.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

   

 

 

Lista Dokumentów :

Najem urządzenia wielofunkcyjnego

2017-06-14Najem urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową - 20170614pdf
2017-06-14Najem urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową - 20170614opendocument


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail