Straż Miejska Opole : Co i jak załatwiće-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Jak załatwić sprawę ?

Opłacenie mandatu karnego

Mandat można zapłacić:

 • Gotówką w kasach Urzędu Miasta w Opolu (Plac Wolności 7-8, pok. 110).
  •    Poniedziałek, Wtorek, Środa w godz. 8:00 – 15:00
  •    Czwartek w godz. 8:00 -17:00
  •    Piątek w godzinach 8:00-13:30
 • Przekazem pieniężnym w placówkach Poczty Polskiej.
 • Przelewem bankowym na konto nr: 76 1160 2202 0000 0002 1515 3196.

Wszelkich opłat można dokonywać bez prowizji w BANKU MILLENNIUM SA w następujących oddziałach:

 • Plac Wolności 6
 •  ul. 1-go Maja 6
 • ul. Wrocławska 152 (C.H. Karolinka)

 

Odwołanie od mandatu karnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia jedynym organem władnym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Rejonowy. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu. Jednakże, aby Sąd mógł anulować mandat muszą być spełnione  przesłanki:

 • mandat musi zostać nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat
 • mandat nałożono na osobę, która w momencie popełniania zabronionego czynu była niepoczytalna, lub jej poczytalność była w znacznym stopniu ograniczona
 • mandat nałożono wbrew zakazowi jego nakładania zawartemu w art. 96 § 2 k.p.w. (czyli gdy nałożono mandat w sytuacji, gdy za czyn zabroniony należałoby orzec środek karny lub gdy czyn ten wypełniał znamiona zarówno wykroczenia jak i przestępstwa)
 • mandat nałożono za czyn popełniony w okolicznościach wyłączających jego bezprawność, tj. w przypadku obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:

 • Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem
 • potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską

 

Odholowany pojazd

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy nie został odholowany na parking strzeżony. Odholowanie pojazdu może nastąpić w przypadku gdy:

 • Zaparkowano pojazd niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
 • Jeżeli wygląd pojazdu wskazuje, iż nie był od dłuższego czasu użytkowany (tzw. wrak).

Odholowanie może zlecić Policja i Straż Miejska z miejsc publicznych oraz każda osoba lub instytucja z własnego terenu. Informacji o ewentualnym odholowaniu pojazdu udzielają:

 • Dyżurny Straży Miejskiej, tel. 986 (czynny całą dobę).
 • Każda Komenda Policji,  tel 997 (czynny całą dobę).

Aby odebrać pojazd, odholowany na zlecenie Straży Miejskiej Opole, nalezy:

 • Stawić się w Komendzie Straży Miejskiej w celu rozliczenia się oraz uiszczenia opłaty za odholowany pojazd
 • następnie wraz z otrzymanym zezwoleniem na odbiór pojazdu należy udać się do Zakładu Komunalnego,                     ul. Podmiejska 69 w Opolu.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.120.1.46.2011 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z 20 października 2011

 

Zablokowanie pojazdu

Blokada może zostać założona na koło pojazdu pozostawionego w miejscu zabronionym tj. niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Przy zakładaniu blokady, za wycieraczkę wkładana jest informacja o zablokowaniu a na zamki drzwi przednich naklejany jest napis "pojazd zablokowany".

W przypadku stwierdzenia zablokowania pojazdu należy zgłosić chęć rozblokowania auta w jeden z n/w sposobów:

 • Telefonicznie pod nr telefonu 986 (całą dobę).
 • Osobiście w każdej jednostce Straży Miejskiej w Opolu.
 • Osobiście każdemu napotkanemu funkcjonariuszowi Straży Miejskiej.
 • Poczekać przy samochodzie do czasu przyjazdu patrolu Straży Miejskiej.

Osoba oczekująca przy pojeździe powinna posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości, prawo jazdy oraz dokument potwierdzający uprawnienia do użytkowania zablokowanego pojazdu.


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail