Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Ważne telefonye-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


WAŻNE TELEFONY

 

 

112 TELEFON ALARMOWY

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

986 STRAŻ MIEJSKA

 

KILKA WAŻNYCH ZASAD  

Dzwoniąc pod którykolwiek z powyższych telefonów powinniśmy podać : 

  1. Swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu
  2. Wyjaśnić w miarę możliwości co się wydarzyło, gdzie i kiedy Jeśli nie znamy dokładnego adresu zdarzenia, należy podać jak najwięcej szczegółów charakteryzujących dane miejsce np. Opole, ZWM, naprzeciwko kościoła
  3. Jeśli są poszkodowani podać ich liczbę i określić wiek (tzn. ile jest dzieci, ilu dorosłych)
  4. Poinformować jaka pomoc została już udzielona

Ponadto :

  1. Po zgłoszeniu zdarzenia nie należy odkładać słuchawki dopóki przyjmujący zgłoszenie nie potwierdzi jego przyjęcia.
  2. Jeśli to możliwe należy poczekać do momentu przyjazdu fachowej pomocy  
     

 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail