Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Powodzie i zatopieniae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w OpoluPOWODZIE I ZATOPIENIA
 

Przygotuj się do powodzi, zanim ona Ciebie zaskoczy !!!

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta):

 • czy nie mieszkasz na terenie zagrożonym, zalewowym;
 • przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy;
 •  jakie będą stosowane sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe);
 • czy w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci "stanąć na nogi".
 • Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:
 • latarki, radioodbiornik bateryjny z zapasowymi bateriami;
 • inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).
 • Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.

W ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku największe straty spowodowała właśnie powódź, szczególnie dotkliwa była ta z lipca 1997 r. Rozmiar strat mógłby być mniejszy, gdyby mieszkańcy województwa byli dostateczne wcześnie poinformowani o sposobie walki z żywiołem i sposobach ograniczenia jego skutków.

 Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

Przed wystąpieniem powodzi

 • Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom rzeki wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
 • Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.
 • Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
 • Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

W czasie zagrożenia powodziowego

 • Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!
 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio Opole 103,2 MHz lub 96,3 MHz) albo rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
 • Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub przywiąż je do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
 • W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych; mogą być zatrute (skażone).
 • Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez silnego nurtu.
 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 • Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj !!!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.
 •  

 

Dobrze jest znać ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb:

          kolor biały   - potrzeba ewakuacji;

          kolor czerwony   - potrzeba żywności i wody;

          kolor niebieski   - potrzeba pomocy medycznej.

 

Po powodzi

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, szczególnie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie.
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, przydatne do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 • Sprawdzaj, czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 • Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
 • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

 Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html

 
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail