Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Skażenia chemicznee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


SKAŻENIA CHEMICZNE

 

 

 

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
 • wypadki cystern kolejowych oraz auto-cystern,
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
 • katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

   


ZAPAMIĘTAJ!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu, w następujący sposób:

    Przykład:
    benzyny - paliwa silnikowe:
    33 - nr rozpoznawczy
    1203 - nr substancji wg wykazu ONZ

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh :

 • powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną, policję.
 • Podaj istotne dane: miejsce zdarzenia, swoje dane.
 • Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
 • Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
 • Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.
 • Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
 • Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.
 • Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu, i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic   

 

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu, to:

 

 • włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze);
 • uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł;
 • oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.;
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych;
 • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach;
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie;
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem;
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. 


 Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail