Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Wypadki drogowee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


WYPADKI DROGOWE

 


 

Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym.

Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

 Do podstawowych zasad i czynności należą:

  • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
  • nie zbliżanie się do miejsca katastrofy, nie blokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
  • gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wyłączenie nawiewu, zamknięcie okien;
  • ostrzeganie innych użytkowników drogi.

Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail