Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Wypadki kolejowee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


WYPADKI KOLEJOWE

 


Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

 

Do podstawowych zasad postępowania należą:

  • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
  • nie zbliżanie się do miejsca katastrofy, nie blokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
  • gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak najszybsze oddalenie się;
  • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.

     


Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html

 
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail