Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Projekt Wspólna akcja segregacja


Miasto Opole realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Partnerami w projekcie są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa oraz Gmina Komprachcice. W realizację projektu włączona jest Straż Miejska w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 016 018,10 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 499 626,02 zł.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Straż Miejska w Opolu Opolu w ramach projektu przeprowadzi prelekcje dot. segregacji odpadów w przedszkolach oraz w szkołach na terenie miasta Opola. We wrześniu 2018r. w dwóch szkołach podstawowych w Opolu powstały „EkoDrużyny”. Celem utworzenia „EkoDrużyn” jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie właściwych postaw ekologicznych.

 

Pozostałe aktualności


Udział Straży Miejskiej w obchodach Święta 91 Batalionu Logistycznego  [2019-04-02]

W dniu 28.03.2019 roku straznicy miejscy uczestniczyli o obchodach święta 91 Batalionu Logistycznego im. "Ziemi Opolskiej" w Komprachcicach.
 

 

czytaj dalej  


Wizyta Eko Drużyny z PSP 21 w Komendzie Straży Miejskiej  [2019-03-20]

W dniu 18.03.2019r. „EkoDrużyna” z PSP 21 odwiedziła Straż Miejską w Komendzie na ul. Wł. Reymonta. Na spotkaniu omówiono temat utylizacji odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w oparciu o zakupione materiały edukacyjne.
 

czytaj dalej  


Spotkanie z Eko Drużyną w PSP 21 w Opolu  [2019-03-11]

W dniu 05 marca 2019 roku strażnicy miejscy spotkali się z „EkoDrużyną” z PSP 21 w Opolu. Podczas spotkania strażnicy przeprowadzili warsztaty mające na celu poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów i recyklingu.
 

czytaj dalej  


>> aktualności archiwalne <<Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail