Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Projekt Wspólna akcja segregacja


Miasto Opole realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Partnerami w projekcie są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa oraz Gmina Komprachcice. W realizację projektu włączona jest Straż Miejska w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 016 018,10 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 499 626,02 zł.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Straż Miejska w Opolu Opolu w ramach projektu przeprowadzi prelekcje dot. segregacji odpadów w przedszkolach oraz w szkołach na terenie miasta Opola. We wrześniu 2018r. w dwóch szkołach podstawowych w Opolu powstały „EkoDrużyny”. Celem utworzenia „EkoDrużyn” jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie właściwych postaw ekologicznych.

 

Pozostałe aktualności


Spartakiada przedszkolaków w Polskiej Nowej Wsi  [2019-05-29]

W dniu 29.05.2019r. w Przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi odbyła się Spartakiada dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Komprachcice.

czytaj dalej  


Wycieczka Eko Drużyn do Centrum Zagospodarowania Odpadów  [2019-05-29]

W dniu 24 maja 2019 roku w ramach projektu "Wspólna Akcja Segregacja” uczniowie klasy III z PSP 21 oraz klasy VI z PSP 30 zwiedziły Centrum Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej.


 

czytaj dalej  


Udział strażników miejskich w VIII Wojewódzkiej i II Ogólnopolskiej Olimpiady „Torba Kangura”  [2019-05-20]

W dniu 17.05.2019 roku odbyła się olimpiada w której wzięły udział placówki przedszkolne, kóra odbyła się w Studenckim Centrum Kultury Uniwerystetu Opolskiego w Opolu.

czytaj dalej  


>> aktualności archiwalne <<Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail