Straż Miejska Opole : Struktura SMO --> Kierownictwoe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Kierownictwo
  Oddział JBR
  Oddział Zaodrze
  Oddział Śródmie.
  Oddział NWK
  Oddział Kompra.
  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Ref. Dyżurnych
  Z ds. Wykroczeń
  Wykaz ulic

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Komendant Straży Miejskiej w Opolu

Krzysztof Maślak

      Do zadań Komendanta Straży należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz. Komendant Straży jest upoważniony do reprezentowania Straży przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Straży oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonuje również wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległej mu jednostki. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej Miasta Opola. Przełożonym Komendanta Straży Miejskiej jest Prezydent Miasta Opola.

 

I z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Opolu

      Zastępca Komendanta Straży sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych mu komórek:

  • Referat Dyżurnych
  • Zespół ds. Wykroczeń
  • Oddział Patrolu EKO
  • Stanowisko d/s profilaktyki i szkoleń
  • Oddział Komprachcice

Zastępuje Komendanta podczas jego nieobecności oraz przejmuje wszystkie jego obowiązki.

   

Beata Szpakowska

 

II z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Opolu

 

      Zastępca Komendanta Straży sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych mu komórek:

  • Oddział Rejonowych nr I "JBR"
  • Oddział Rejonowych nr II "Zaodrze"
  • Oddział Rejonowych nr III "Śródmieście"
  • Oddział Rejonowych nr IV "NWK"

 

  

Mieczysław Krzyszczuk

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Agnieszka Sąsiadek

     

e-mail: iod@strazmiejska.opole.pl

 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail