Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Informacje bieżące

Informacje oraz opisy wybranych z pośród przeprowadzonych interwencji:

2020-06-23 14:53:59

W dniu 23.06.2020r. około godziny 24.50 osoba n/n zgłosiła, że widzi psa biegającego wzdłuż ul. Krzanowickiej w Czarnowąsach, nie dostrzegła przy nim właściciela. Osoba zgłaszająca postanowiła osobiście zaopiekować się zwierzęciem i przewiozła go do Komendy Straży Miejskiej, następnie patrol odwiózł pas do schroniska dla zwierząt. Przypominany właścicielom psów, iż spoczywa na nich obowiązek wynikający z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń dot. zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.


2020-06-22 12:06:00

W dniu 21.06.2020 r. około godz. 13.15 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe podczas kontroli nieruchomości stwierdził, że na posesji przy ul. Solskiego w Opolu właściciel nieruchomości nie posiadał rachunków na wywóz nieczystości ciekłych. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2020-06-22 12:04:56

W dniu 20.06.2020 r. około godz. 11.50 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Złotej w Opolu nieprawidłowo parkuje pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-06-22 12:03:39

W dniu 19.06.2020 r. około godz. 19.20 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Jagiellonów osobę prowadzącą sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-06-02 12:34:38

W dniu 01.06.2020 r. około godz. 17.00 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Tatrzańskiej osobę prowadzącą sprzedaż używając wagi, która nie posiadała legalizacji. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-06-02 12:33:55

W dniu 01.06.2020 r. około godz. 18.20 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Wrocławskiej osobę prowadzącą sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-06-02 12:32:16

W dniu 01.06.2020 r. około godz. 08.00 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Batalionu Zośka w Opolu nieprawidłowo parkuje pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-06-01 08:50:11

W dniu 31.05.2020 r. około godz. 18.50 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Odrowążów w Opolu osoby usiłujące spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Patrol ukarał osoby mandatami karnymi oraz poinformował o miejscach w których przepisy zabraniają spożywania napojów alkoholowych.


2020-06-01 08:47:24

W dniu 30.05.2020 r. około godz. 13.40 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Budowlanych w Opolu osoba wyrzucaja gruz przy rzece Odra. Wysłany na miejsce patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do uporządkowania terenu.


2020-06-01 08:44:39

W dniu 30.05.2020 r. około godz. 09.45 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Hubala w Opolu osobę usiłującą spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz poinformował o miejscach w których przepisy zabraniają spożywania napojów alkoholowych.


2020-05-18 13:14:17

W dniu 17.05.2020 r. około godz. 18.20 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Wiejskiej osobę prowadzącą sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-05-18 13:01:43

W dniu 17.05.2020 r. około godz. 10.50 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Jagiellonów w Opolu osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym. Patrol ukarał osoby mandatami karnym oraz poinformował o miejscach w których przepisy zabraniają spożywania napojów alkoholowych.


2020-05-18 12:59:29

W dniu 17.05.2020 r. około godz. 10.50 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Jagiellonów w Opolu osoby nie stosujące się do obowiązku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Patrol ukarał osoby mandatami karnymi oraz zobowiązał do zasłaniania twarzy.


2020-05-04 12:41:05

W dniu 03.05.2020 r. około godz. 19.50 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Hubala w Opolu osobę usiłującą spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz poinformował o miejscach w których przepisy zabraniają spożywania napojów alkoholowych.


2020-05-04 12:39:07

W dniu 02.05.2020 r. około godz. 15.52 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Wolności osoba spala w ogródku odpady. Wysłany na miejsce patrol ukarał osobę mandatem karnym za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów.


strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail