Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Informacje bieżące

Informacje oraz opisy wybranych z pośród przeprowadzonych interwencji:

2020-09-22 12:20:04

W dniu 21.09.2020 r. około godz. 08.51 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Dambonia w Opolu nieprawidłowo parkuje pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-09-10 14:04:42

W dniu 09.09.2020 r. około godz. 17.15 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe podczas kontroli nieruchomości stwierdził, że na posesji przy ul. Centralnej w Opolu właściciel nieruchomości nieprawidłowo segregował odpady. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2020-09-10 13:59:03

W dniu 09.09.2020 r. około godz. 12.59 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Mały Rynek w Opolu nieprawidłowo parkujący pojazd. Kierowca pojazdu został ukarany mandatem karnym.


2020-09-10 13:56:03

W dniu 09.09.2020 r. około godz. 12.20 patrol Straży Miejskiej podczas kontroli nieruchomości przy ul. Szkolnej w Opolu stwierdził, że osoba spala odpady w ognisku. Na miejscu patrol dokonał kontroli paleniska oraz ukarał osobę mandatem karnym za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów.


2020-07-23 12:09:43

W dniu 22.07.2020 r. około godz. 18.50 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Radziewiczówny w Opolu osobę usiłującą spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz poinformował o miejscach w których przepisy zabraniają spożywania napojów alkoholowych.


2020-07-23 12:06:36

W dniu 22.07.2020 r. około godz. 08.20 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Kośnego osobę prowadzącą sprzedaż używając wagi, która nie posiadała legalizacji. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-07-23 12:05:57

W dniu 22.07.2020 r. około godz. 07.25 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Armii Krajowej w Opolu nieprawidłowo parkuje pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-07-07 13:14:27

W dniu 05.07.2020 r. około godz. 16:45 strażnik obsługujący monitoring miejski zauważył przy ul. Koraszewskiego w Opolu nieprawidłowo parkujący pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-07-07 12:48:39

W dniu 04.03.2020 r. około godz. 14.30 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe podczas kontroli nieruchomości stwierdził, że na posesji przy ul. Duńskiej w Opolu właściciel nieruchomości pozbywał się odpadów ciekłych niezgodnie z przepisami. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2020-07-07 12:44:54

W dniu 03.07.2020 r. około godz. 16.10 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe podczas kontroli nieruchomości stwierdził, że na posesji przy ul. Pomorskiej w Opolu właściciel nieruchomości naruszył zasady prawidłowej segregacji odpadów. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2020-06-23 14:53:59

W dniu 23.06.2020r. około godziny 24.50 osoba n/n zgłosiła, że widzi psa biegającego wzdłuż ul. Krzanowickiej w Czarnowąsach, nie dostrzegła przy nim właściciela. Osoba zgłaszająca postanowiła osobiście zaopiekować się zwierzęciem i przewiozła go do Komendy Straży Miejskiej, następnie patrol odwiózł pas do schroniska dla zwierząt. Przypominany właścicielom psów, iż spoczywa na nich obowiązek wynikający z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń dot. zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.


2020-06-22 12:06:00

W dniu 21.06.2020 r. około godz. 13.15 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe podczas kontroli nieruchomości stwierdził, że na posesji przy ul. Solskiego w Opolu właściciel nieruchomości nie posiadał rachunków na wywóz nieczystości ciekłych. Patrol ukarał osobę mandatem karnym oraz zobowiązał do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2020-06-22 12:04:56

W dniu 20.06.2020 r. około godz. 11.50 dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Złotej w Opolu nieprawidłowo parkuje pojazd. Wysłany na miejsce patrol ukarał kierowcę pojazdu mandatem karnym.


2020-06-22 12:03:39

W dniu 19.06.2020 r. około godz. 19.20 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Jagiellonów osobę prowadzącą sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


2020-06-02 12:34:38

W dniu 01.06.2020 r. około godz. 17.00 patrol Straży Miejskiej wykonując czynności służbowe zauważył przy ul. Tatrzańskiej osobę prowadzącą sprzedaż używając wagi, która nie posiadała legalizacji. Patrol ukarał osobą handlującą mandatem karnym oraz zobowiązał do opuszczenia miejsca.


strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail