Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Rozpoczęcie roku szkolnego


Dziś I września!  Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Z powodu pandemii dla dzieci, ich rodziców i grona pedagogicznego inny niż zwykle. Jednak służby mundurowe jak każdego roku patrolowały okolice szkół z uwagą na ład i porządek publiczny.  W dniach od 2 do 7 września (z wyłączeniem weekendu) pracownik straży miejskiej wraz z policjantem WRD KMP Opole będą monitorować i rejestrować kamerą mobilną przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkół charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu pieszych.

Zadania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do szkoły oraz w trakcie powrotu do domu, a także zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych z udziałem pieszych. Dodatkowo przez cały miesiąc strażnicy miejscy będą przeprowadzać prelekcje w klasach I w szkołach podstawowych na terenie miasta Opola oraz Komprachcic. Na spotkaniach zostaną omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkole, w domu oraz w drodze do szkoły. Wszyscy uczniowie klas I otrzymają breloki odblaskowe w celu poprawienia ich bezpieczeństwa.
Spotkania zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności zalecanych przez dyrektorów szkół.
Życzymy wszystkim uczniom, szczególnie tym którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą owocnej nauki .
 

Pozostałe aktualności


Nie bądź obojętny  [2020-12-22]

Wokół nas są osoby potrzebujące pomocy, jeśli na twojej drodze spotkasz osobę bezdomną nie pozostań obojętny!

czytaj dalej  


Zarządzenie Wojewody Opolskiego  [2020-12-15]

Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 138/2020 z dnia 05 grudnia 2000 w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją w stanie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 17  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admnistracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 9 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 z późn. zm.)

 

czytaj dalej  


Decyzja Wojewody Opolskiego  [2020-10-14]

Decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 11 pażdziernika 2000. Na podstawie art. 11 h ustp. 1 i 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 

czytaj dalej  


>> aktualności archiwalne <<Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail