Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu


Apel do Mieszkańców Miasta Opola Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta do czynnego udziału w kolejnej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i  Europejskiego Dnia bez Samochodu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16 - 22 września 2020r. , pod hasłem:

                              „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej „zeroemisyjna mobilność” to przede wszystkim promocja ruchu rowerowego, ruchu pieszego oraz użytkowania niskoemisyjnego oraz neutralnego emisyjnie transportu publicznego.

W związku z tym, to także dobra okazja, by mieszkańcy Opola aktywnie korzystali z nowo powstających każdego roku w mieście ścieżek rowerowych oraz pozostałej infrastruktury rowerowej (w tym np. nowego mostu rowerowego, czy zmodernizowanego mostu im. I.Sendlerowej na Wyspę Bolko). Uzupełnieniem ww. mobilności może być także korzystanie z nowej oferty wypożyczalni rowerów miejskich.
Ważnym aspektem wpływającym także na poprawę stanu powietrza w mieście są realizowane na szeroką skalę w tym roku nasadzenia zieleni (zwłaszcza wysokiej) w ciągach komunikacyjnych oraz powiększający się stale areał terenów zieleni urządzonej w mieście (np. Park 800-lecia), czy wprowadzanie rozwiązań zwiększających powierzchnie biologicznie czynne (np. kwietniki i łąki kwietne w mieście).
Zachęcam również Państwa do korzystania z ciągle modernizowanego taboru autobusowego transportu zbiorowego, który w znaczący sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń  komunikacyjnych do powietrza.
Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie internetowej www.opole.pl.
 
 
Arkadiusz Wiśniewski

Pozostałe aktualności


Decyzja Wojewody Opolskiego  [2020-10-14]

Decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 11 pażdziernika 2000. Na podstawie art. 11 h ustp. 1 i 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).Czyta

 

czytaj dalej  


Rozpoczęcie roku szkolnego  [2020-09-01]

Dziś I września!  Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Z powodu pandemii dla dzieci, ich rodziców i grona pedagogicznego inny niż zwykle. Jednak służby mundurowe jak każdego roku patrolowały okolice szkół z uwagą na ład i porządek publiczny.  W dniach od 2 do 7 września (z wyłączeniem weekendu) pracownik straży miejskiej wraz z policjantem WRD KMP Opole będą monitorować i rejestrować kamerą mobilną przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkół charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu pieszych.

czytaj dalej  


Opolska Straż Miejska przystąpiła do akcji Daj 5taka Dla Dzieciaka  [2020-07-22]

Straż Miejska w Opolu przystąpiła do akcji "Daj 5taka Dla Dzieciaka - Licytacja dla Laury Biel", która ma pomóc zebrać fundusze na operację serca Laury.

czytaj dalej  


>> aktualności archiwalne <<Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail