Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu


Apel do Mieszkańców Miasta Opola Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta do czynnego udziału w kolejnej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i  Europejskiego Dnia bez Samochodu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16 - 22 września 2020r. , pod hasłem:

                              „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej „zeroemisyjna mobilność” to przede wszystkim promocja ruchu rowerowego, ruchu pieszego oraz użytkowania niskoemisyjnego oraz neutralnego emisyjnie transportu publicznego.

W związku z tym, to także dobra okazja, by mieszkańcy Opola aktywnie korzystali z nowo powstających każdego roku w mieście ścieżek rowerowych oraz pozostałej infrastruktury rowerowej (w tym np. nowego mostu rowerowego, czy zmodernizowanego mostu im. I.Sendlerowej na Wyspę Bolko). Uzupełnieniem ww. mobilności może być także korzystanie z nowej oferty wypożyczalni rowerów miejskich.
Ważnym aspektem wpływającym także na poprawę stanu powietrza w mieście są realizowane na szeroką skalę w tym roku nasadzenia zieleni (zwłaszcza wysokiej) w ciągach komunikacyjnych oraz powiększający się stale areał terenów zieleni urządzonej w mieście (np. Park 800-lecia), czy wprowadzanie rozwiązań zwiększających powierzchnie biologicznie czynne (np. kwietniki i łąki kwietne w mieście).
Zachęcam również Państwa do korzystania z ciągle modernizowanego taboru autobusowego transportu zbiorowego, który w znaczący sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń  komunikacyjnych do powietrza.
Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie internetowej www.opole.pl.
 
 
Arkadiusz Wiśniewski

Pozostałe aktualności


Nie bądź obojętny  [2020-12-22]

Wokół nas są osoby potrzebujące pomocy, jeśli na twojej drodze spotkasz osobę bezdomną nie pozostań obojętny!

czytaj dalej  


Zarządzenie Wojewody Opolskiego  [2020-12-15]

Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 138/2020 z dnia 05 grudnia 2000 w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją w stanie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 17  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admnistracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 9 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 z późn. zm.)

 

czytaj dalej  


Decyzja Wojewody Opolskiego  [2020-10-14]

Decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 11 pażdziernika 2000. Na podstawie art. 11 h ustp. 1 i 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 

czytaj dalej  


>> aktualności archiwalne <<Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail