Straż Miejska Opole : Ogłoszeniae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Tablica Ogłoszeń

 

Malowanie i naprawa kanalizacji Oddziału Rejonowych
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 28.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i naprawa kanalizacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Przygotowanie pomieszczeń do prac remontowych poprzez przesunięcie mebli, zabezpieczenie mebli przed zabrudzeniem
 • Malowanie ścian i sufitów zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu)
 • Naprawa kanalizacji tj. naprawa rury spustowej w łazience łącznie z syfonem kratki ściekowej
 • Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności tj. posprzątanie, przesunięcie mebli na poprzednie miejsce.
 • Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu  pod adresem Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 8 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa mebli
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 18.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mebli na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Najem urządzenia wielofunkcyjnego
wraz z pełną obsługą serwisową
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Najem wraz z pełną obsługą serwisową urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka-drukarka-skaner). Format wydruku A4-A3, wydruk czarno-biały. Limit miesięczny 1500 stron

 • termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
 • miejsce użytkowania: Odział Rejonowych nr II w Opolu ul. Niemodlińska 9
 • warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup dwóch samochodów służbowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 2 szt. samochodów służbowych.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 06.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 5 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i procedury zakupowej będą udzielane wyłącznie w formie pisemnej na adres: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:  min. 30 miesięcy na zestawy komputerowe oraz min. 24 miesiące na monitory LED
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są: Cena - 100%

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2017 do godz. 12.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Szkolenie w ramach zadania:
Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”
– poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 15.03.2017 r.

 

Straż Miejska w Opolu w ramach zadania: Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dot. kursu  „Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”.  
Wybrano oferenta: Ośrodek Szkoleń i Usług „ORION” – Tadeusz Chodaczek, ul. Majora Hubala 12B/50, 45-267 Opole.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

   

 

 

Lista Dokumentów :

Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań

2017-03-23Samoobrona dla Pań - wybór oferty - 20170323pdf
2017-03-15Samoobrona dla Pań - umowa - 20170315pdf
2017-03-15Samoobrona dla Pań - formularz - 20170315pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail