Praca

Informacje dotyczące zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronach BIP pod następującymi adresami:

 

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240610] - aktualne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.06.10
ogłoszenie aktualne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 19.06.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240527] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.05.27
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 06.06.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240514] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.05.14
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 24.05.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240502] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.05.02
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 13.05.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240403] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.04.03
ogłoszenie aktualne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 16.04.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240319] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.03.19
ogłoszenie aktualne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 29.03.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240215] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.02.15
ogłoszenie aktualne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 26.02.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko Podinspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym [20240201] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.02.01
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 2. W razie nieobecności starszego inspektora ds. logistyki – zastępstwo.

I. Zapotrzebowanie

 1. Dokonuje bieżących zakupów dla potrzeb Straży Miejskiej
 2. Przygotowuje umowy na dostawy i usługi dla potrzeb Straży Miejskiej uwzględniając obowiązujące przepisy tj. Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w Opolu w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych netto
 3. Uczestniczy w komisjach przetargowych i komisjach wyboru oferty, prowadzenie kompletnej dokumentacji zamówień publicznych.

II. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym i stacjonarną siecią telefoniczną Straży Miejskiej

 1. Utrzymuje nadzór nad pracownikiem prowadzącym konserwację monitoringu i sieci telefonicznej oraz prowadzi stosowną dokumentację.
 2. Na bieżąco sprawdza działanie monitoringu wizyjnego i koryguje-zleca czynności związane z poprawą jakości monitoringu wspólnie z dyżurnymi SM obsługującymi monitoring.
 3. Zajmuje się ubezpieczeniem monitoringu i prowadzeniem procedur odszkodowawczych
 4. Prowadzi wykaz wszystkich urządzeń monitoringu wizyjnego.

III. Nadzór nad pojazdami służbowymi Straży Miejskiej

 1. Prowadzi dokumentację transportową pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz rozlicza kierowców pojazdów.
 2. Bieżąca kontrola tankowania pojazdów służbowych.
 3. Miesięcznie rozlicza paliwo w pojazdach służbowych.
 4. Odpowiada za gotowość środków transportu do wykorzystania służbowego.
 5. Zleca przeglądy oraz naprawę pojazdów służbowych prowadząc jednocześnie stosowna dokumentację w tym zakresie.
 6. Ubezpiecza samochody i prowadzi procedury odszkodowawcze.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje należy składać osobiście w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B: albo wysłać pocztą. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 12-02-2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Straży Miejskiej. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20240111] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024.01.11
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 14.02.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20231215] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.12.15
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 10.01.2024r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20231110] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.11.10
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 14.12.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20231016] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.10.16
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 27.10.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20231003] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.10.03
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 13.10.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230918] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.09.18
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 29.09.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230905] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.09.05
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 15.09.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko Operatora Monitoringu Wizyjnego [20230717] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko Operatora Monitoringu Wizyjnego
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.07.17
ogłoszenie aktualne

Warunki pracy:
Praca w budynku przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1 – budynek Centrum Usług Publicznych, III piętro. Praca w równoważnym systemie czasu pracy do 12h, w rozkładzie zmianowym, we wszystkie dni tygodnia, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko operatora monitoringu wizyjnego” należy składać w Dziale w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 14.08.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko Podinspektora w Sekretariacie [20230630] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Sekretariacie
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.06.30
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 2. 2. Efektywne i wydajne wspomaganie pracy sekretariatu jednostki poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji oraz wspieranie pracy kierownictwa w czynnościach administracyjnych.
 3. Wykonywanie prac administracyjno – biurowych.
 4. Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej, głównie poprzez notowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji; przyjmowanie i łączenie telefonów, informowanie Komendantów o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.
 5. Prowadzenie dokumentacji w Straży Miejskiej
 6. Pomoc w organizowaniu i przygotowaniu planu pracy przełożonego
 7. Przyjmowanie interesantów, współpracowników, załatwianie ich niektórych spraw lub kierowanie do innych pracowników jednostki.
 8. Obsługa kasy w Straży Miejskiej:
 9. Formalizowanie wszystkich rachunków i faktur wpływających do Straży Miejskiej.
 10. Przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek.
 11. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach oraz w drodze samokształcenia.
 12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki.
 13. Wykonywanie innych poleceń Komendanta.
 14. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji.
 15. Przygotowywanie dokumentów do zakładowego archiwum.
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 17. W razie nieobecności starszego inspektora ds. kadr i spraw socjalnych zastępstwo.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje należy składać osobiście w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B: albo wysłać pocztą. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora – Sekretariat” w terminie do dnia 10-07-2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Straży Miejskiej. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko Podinspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym [20230630] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.06.30
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 2. W razie nieobecności starszego inspektora ds. logistyki – zastępstwo.
 3. W razie nieobecności Sekretarki – zastępstwo.

I. Zapotrzebowanie

 1. Dokonuje bieżących zakupów dla potrzeb Straży Miejskiej
 2. Przygotowuje umowy na dostawy i usługi dla potrzeb Straży Miejskiej uwzględniając obowiązujące przepisy tj. Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w Opolu w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych netto
 3. Uczestniczy w komisjach przetargowych i komisjach wyboru oferty, prowadzenie kompletnej dokumentacji zamówień publicznych.

II. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym i stacjonarną siecią telefoniczną Straży Miejskiej

 1. Utrzymuje nadzór nad pracownikiem prowadzącym konserwację monitoringu i sieci telefonicznej oraz prowadzi stosowną dokumentację.
 2. Na bieżąco sprawdza działanie monitoringu wizyjnego i koryguje-zleca czynności związane z poprawą jakości monitoringu wspólnie z dyżurnymi SM obsługującymi monitoring.
 3. Zajmuje się ubezpieczeniem monitoringu i prowadzeniem procedur odszkodowawczych
 4. Prowadzi wykaz wszystkich urządzeń monitoringu wizyjnego.

III. Nadzór nad pojazdami służbowymi Straży Miejskiej

 1. Prowadzi dokumentację transportową pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz rozlicza kierowców pojazdów.
 2. Bieżąca kontrola tankowania pojazdów służbowych.
 3. Miesięcznie rozlicza paliwo w pojazdach służbowych.
 4. Odpowiada za gotowość środków transportu do wykorzystania służbowego.
 5. Zleca przeglądy oraz naprawę pojazdów służbowych prowadząc jednocześnie stosowna dokumentację w tym zakresie.
 6. Ubezpiecza samochody i prowadzi procedury odszkodowawcze.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje należy składać osobiście w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B: albo wysłać pocztą. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora – logistyka” w terminie do dnia 10-07-2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Straży Miejskiej. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230615] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.06.15
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 24.08.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230414] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.04.14
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 05.06.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230328] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.03.28
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 07.04.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230310] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.03.10
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 27.03.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20230120] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2023.01.20
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 17.02.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko strażników miejskich [20221104] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.11.04
ogłoszenie aktualne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 05.01.2023r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko głównego księgowego [20220512] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.05.12
ogłoszenie archiwalne

Wymagania niezbędne:

 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada dokument potwierdzający co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych .
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel, programów finansowo-księgowych.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych i podpisanych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”, należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B lub wysłać pocztą w terminie do dnia 23.05.2022r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Nabór na stanowisko inspektora w komórce księgowości [20220428] - archiwalne

Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko inspektora w komórce księgowości
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.04.28
ogłoszenie archiwalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 • Ewidencjonowanie dowodów księgowych.
 • Przygotowanie, kompletowanie i segregacja dowodów księgowych.
 • Księgowanie dowodów księgowych.
 • Bieżąca analiza zapisów na kontach księgowych.
 • Rozpracowanie wyciągów bankowych.
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przelewów.
 • Uzgadnianie stanu kont bankowych.
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Sporządzanie zestawień ksiąg rachunkowych.
 • Weryfikacja sald kont rozrachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Pełnienie zastępstwa za główną księgową, w razie jej nieobecności.
 • Pełnienie zastępstwa za pracownika do spraw płac, w razie jego nieobecności.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwum.
 • Wykonanie innych czynności, zleconych przez przełożonego.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych i podpisanych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego”, należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B lub wysłać pocztą w terminie do dnia 10.05.2022r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych poniżej:

Wyniki przeprowadzonych naborów

 

Skip to content