Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Pożary w miejscowościache-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 POŻARY W MIEJSCOWOŚCIACH


 

Najczęstszą przyczynpowstawania pożarów są:

 • bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka;
 • zwarcia i wady instalacji elektrycznych;
 • wyładowania atmosferyczne.

 

Przed wystąpieniem pożaru

 • Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi;
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem itp.;
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
 • Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
 • nigdy nie "watuj korków" - automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!
 • włączając kilka urządzeń do jednego gniazda, przeciążasz instalację elektryczną;
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
 • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
 • Przechowując w mieszkaniu pojemniki z benzyną, rozpuszczalnikiem, farbami itp., przechowujesz bombę - do wybuchu wystarczy tylko zapalnik.

Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail