Straż Miejska Opole : Pracae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Praca

Informacje dotyczące zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronach BIP pod następującymi adresami:

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2021.11.05

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 31.12.2021r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza rekrutację na stanowisko
operatora monitoringu wizyjnego Miasta Opola
data zamieszczenia ogłoszenia: 2021.03.18

ogłoszenie nieaktualne

 

Praca w budynku przy ul. Reymonta 47B - budynek Straży Miejskiej. Praca w podstawowym systemie czasu pracy do 8h, w rozkładzie trzyzmianowym, we wszystkie dni tygodnia, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko operatora monitoringu wizyjnego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 08.04.2021r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.


 

Lista Dokumentów :

Wyniki przeprowadzonych naborów

2021-05-10 Wyniki naboru z dn. 18.03.2021 r. na stanowisko strażników miejskich - 20210507pdf
2021-02-19Wyniki naboru z dn. 20.01.2021 r. na stanowisko strażników miejskich - 20210219pdf
2020-02-24Wyniki naboru z dn. 20.01.2020 r. na stanowisko strażników miejskich - 20200224pdf
2020-01-20Wyniki naboru z dn. 15.11.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20200117pdf
2019-08-28Wyniki naboru z dn. 19.06.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20190828pdf
2019-06-19Wyniki naboru z dn. 15.04.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20190619pdf
2017-09-07Wyniki naboru z dn. 21.08.2017 r. na stanowisko zastępcy komendanta - 20170907pdf
2017-09-07Wyniki naboru z dn. 06.07.2017 r. na stanowisko Inspektor ds. płac w komórce księgowości - 20170907pdf
2017-06-22Unieważnienie naboru z dn. 30.05.2017 r. na stanowisko Inspektor ds. płac w komórce księgowości - 20170622pdf
2017-06-22Wyniki naboru z dn. 21.04.2017 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170622pdf
2017-04-23Wyniki naboru z dn. 17.02.2017 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170421pdf
2017-02-20Wyniki naboru z dn. 30.12.2016 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170217pdf
2016-04-01Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. płac w komórce księgowości 1/2 etatu z dn. 14.03.2016 r.pdf
2015-11-05Wynik przeprowadzonych naborów na stanowisko strażnika miejskiego z dnia 17.08.2015pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail