Straż Miejska Opole : e-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Archiwum aktualności

Informacje z działalności Straży Miejskiej w Opolu:

Zakończenie akcji BEZPIECZNE WAKCJE  [0000-00-00]

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej" Straż Miejska w Opolu zakończyła realizację akcji "Bezpieczne Wakacje" festynem w Sp 15, którego była współorganizatorem wraz z placówką Straży Granicznej w Opolu. Realizując program "Bezpieczne Wakacje" przeprowadzono szereg spotkań z uczniami klas I-III w szkołach podstawowych w Opolu podczas, których poruszono problematykę zagrożeń oraz omówiono zasady prawidłowego postępowania podczas zabaw na basenach, kąpieliskach, palcach zabaw itp.

czytaj dalej  


Cała Polska czyta dzieciom  [0000-00-00]

Dnia 31 maja 2010r. rozpocznie się Dziecięcy Piknik Literacki. Jest to działanie prowadzone w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Spotkanie odbędzie się w Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Skautów Opolskich 10. Dzieci będa mogły wysłuchać wierszy czytanych między innmi przez funkcjonariuszy Straży Miejskich w Opolu, a także funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

 

czytaj dalej  


Uczniowie udzielają pierwszej pomocy !  [0000-00-00]

W ramach akcji "Bezpieczne wakacje" Straż Miejska w Opolu wraz z mgr Urszulą Gierczak - nauczycielem Sp 25 przeprowadziła zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz omówiła w jaki sposób postępować i reagować w przypadku różnego typu zdażeń (pożar, wypadek itp.) Uczniowie klas I-III wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad postępowania w takich przypadkach, równocześnie poznali tajniki udzielania pierwszej pomocy. 
 

czytaj dalej  


Strażnicy Miejscy odbyli szkolenie z zakresu postępowania z bezpańskimi zwierzętami  [0000-00-00]

W dniach 12-13.05.2010r. odbyło się szkolenie dla srażników miejskich województwa opolskiego. Tematem spotkania było praktyczne stosowanie ustawy o ochronie środowiska i zwirząt, a w tym postępowanie i wyłapywanie bezpańskich zwirząt. Szkolenie poprowadził Komendant Główny Straży dla Zwierząt w Polsce Mateusz Janda. Podczas kursu odbyła się prezentacja sprzętu niezbędnego do wyłapywania bezpańskich zwierząt, omówiono szczególny sposób z jakim należy postępować podczas kontaktu z takimi zwierzętami.

czytaj dalej  


Naderwany baner groził przechodniom  [0000-00-00]

Dnia 31.03.2012r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Żeromskiego wisi naderwany baner. Po przyjeździe na miejsce patrol stwierdził, iż naderwany baner zagraża bezpieczeństwu przechodni, zabezpieczyli więc taśmą chodnik do momentu przybycia Straży Pożarnej. Po chwili baner został zdjęty.
 

czytaj dalej  


Rusza akcja ! Posprzątaj po swoim psie …  [0000-00-00]

Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Za nieprzestrzeganie ww. przepisu Straż Miejska i Policja, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeksu Wykroczeń, może ukarać właściciela psa mandatem w wysokości nawet do 500 zł. Psie odchody w naszym mieście to nie tylko problem natury czysto estetycznej, ale również realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia cztowieka (szczególnie dla małych dzieci bawiących się na placach zabaw, czy zieleńcach)...

czytaj dalej  


Działania profilaktyczno - wychowawcze w PG 4 w Opolu  [0000-00-00]

Dnia 17.02.2010 r. Straż Miejska rozpoczęła na terenie miasta Opola cykl działań profilaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu. Działania profilaktyczne rozpoczęto akcją „Bezpieczna 4”, której autorem jest pedagog szkolny p. Lucyna Mazur.
 

czytaj dalej  


Kampania przeciwdziałania dostępowi nieletnich do tytoniu  [0000-00-00]

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! Jako inicjatywa wspierająca rządowe akcje „Razem Bezpieczniej” oraz „Bezpieczne Wakacje” walczy z łamaniem zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Od 1998r. pracujemy nad zmiana zachowań 64% nieodpowiedzialnych sprzedawców, którzy niejednokrotnie świadomie łamią prawo. Problem w różnym stopniu dotyczy całego kraju,  w tym również województwa opolskiego ...

czytaj dalej  


Ostrożnie z petardami i innymi materiałami pirotechnicznymi  [0000-00-00]

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym sezonie sylwestrowych szaleństw strażnicy będą reagowali na wszelkie przypadki nieprawidłowości w nabywaniu i używaniu materiałów pirotechnicznych (tzw. fajerwerków), a w szczególności sprzedaży  fajerwerków osobom nieletnim, odpalania fajerwerków przez nieletnich oraz zakłócania ciszy i porządku publicznego. Wspomagać będziemy Policję w zakresie kontroli obrotu tymi materiałami w zakresie przypisanym uprawnieniom straży (kontrolować będziemy pozwolenie na działalność gospodarczą, zgodę właściciela terenu na prowadzenie sprzedaży a także uwidocznienie ceny towarów, instrukcji w j. polskim na opakowaniu ...

czytaj dalej  


Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym  [0000-00-00]

Okres zimowy to szczególna pora roku, która niesie ze sobą poważne zagrożenia dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Każdego roku dochodzi do tragedii, gdzie kilkadziesiąt osób bezdomnych, samotnych, nadużywających alkoholu traci życie w wyniku ujemnych temperatur powietrza, które prowadzą do nadmiernego wychłodzenia organizmu W okresach zimowych związanych ze spadkami temperatur następuje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych bez stałej opieki, samotnych i niepełnosprawnych ...

czytaj dalej  


strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail